Aistinvaraisen raadin valmennus

Aistinvaraisen raadin valmennus

Aistinvaraisen arvioinnin suorittaa aina arviointiin koulutettu raati. Huolellinen perustaminen ja jatkuva koulutus on raadin toiminnan perusta. Hyvin valmennettu arviointityön osaava raati on edellytys luotettavien tulosten saamiseksi aistinvaraisesta arvioinnista. Raati voidaan koota oman henkilökunnan joukosta, mutta ulkopuolisen raadin edut on myös hyvä punnita.

Aistinvaraisen raadin valmennus on selkeä koulutuskokonaisuus, jonka jälkeen raati voi aloittaa arvioinnin valmennuksessa käytetyillä tuoteryhmillä ja pystyy helposti oppimaan uusien tuoteryhmien tuotteiden arviointia.

Raadin valmennus antaa tuleville raadin jäsenille hyvät valmiudet aistinvaraisessa raadissa toimimiseen. Valmennuksessa annetaan perustiedot aistinvaraisesta arvioinnista, aistimisesta sekä aistinvaraisen arvioinnin menetelmistä. Käytännön harjoituksissa keskitytään tuotekehityksen ja laadunvalvonnan kannalta tärkeisiin aistinvaraisiin laboratoriomenetelmiin. Valmennuksessa käytetään alusta alkaen yrityksen tärkeimpiä tuoteryhmiä, jotta raati kykenee nopeasti valmennuksen jälkeen aloittamaan arviointityön.

Kysy lisää!