Sense

Aistinvarainen arviointi

Aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä mitataan tuotteiden aistittavia ominaisuuksia. Perinteisesti tutkittavana ovat maku- ja haju-, sekä rakenne- ja ulkonäköominaisuudet, mutta myös tunto ja erilaiset auditiiviset ominaisuudet kuuluvat aistinvaraisen arvioinnin piiriin. Tärkeä osa aistinvaraista arviointia ovat aistinvaraiset kuluttajatutkimukset, joilla selvitetään kuluttajien suhtautumista kehitettäviin ja markkinoilla oleviin tuotteisiin. Aistinvaraiseen arviointiin on kehitetty lukuisia kansainvälisesti hyväksyttyjä ja luotettaviksi todettuja mittausmenetelmiä. Mittarina toimii koulutettu arvioijaryhmä eli aistinvarainen raati. Kuluttajatestiin valitaan tuotteen kohderyhmän mukaiset koehenkilöt.
Winesense kouluttaa aistinvaraisen arvioinnin raateja ja vastuuhenkilöitä sekä toimittaa helppokäyttöistä ja monipuolista aistinvaraisen arvioinnin ja kuluttajatutkimuksen EyeQuestion-ohjelmistoa.

Kysy lisää!